dntp56123_flight_fbu-8000-bk_chehol-dlya-ukulele_375359-500×400